CHUYÊN MỤC HOT

 • imgTrọn bộ TỬ VI NĂM 2019 cho các tuổi từ 1947 đến 2006
 •  Nam   Nữ
 • imgTử vi tuần mới từ ngày 26/9/2022 đến ngày 2/10/2022
 • Xem ngày tốt trong tháng 8 năm 2022

  Xem ngày tốt xấu tháng 8 năm 2022 là ứng dụng cho biết những ngày tốt trong tháng 8 năm 2022 cho mọi việc. Việc xem ngày tốt tháng 8 năm 2022, ngày đẹp tháng 8 năm 2022 giúp quý bạn dễ dàng trong việc "Xem ngày tốt xấu" và chuẩn bị kế hoạch công việc trong tháng được suôn sẻ, thuận lợi.

   

  Ngày tốt tháng 8/2022 hay ngày đẹp tháng 8 năm 2022 là những ngày đảm bảo các yếu tố

   

  - Xem ngày tốt tháng 8 năm 2022 là ngày đại minh cát nhật, có Can - Chi ngày tương hỗ hay tương sinh (Ngày Cát)

  - Những ngày đẹp tháng 8 năm 2022 là ngày có các sao an chiếu ngày

  -  Xem ngày tốt xấu tháng 8 năm 2022 là ngày không phạm các ngày bách kỵ

  Với mục đích công việc khác nhau thì kết quả của việc xem ngày tốt tháng 8/2022 là khác nhau. Vì vậy, khi quý bạn xem ngày tốt trong tháng 8 năm 2022 và đã có lựa chọn một ngày cụ thể thì vui lòng chọn xem chi tiết ngày đó để biết chi tiết nhất. Trong nhiều trường hợp ngày cát với nhiều việc sẽ được chọn là ngày đẹp tháng 8 năm 2022.

  Xem ngày tốt và Xem ngày tốt trong tháng 8 năm 2022 bằng cách nhập đầy đủ các thông tin sau

  Những ngày tốt sắp tới

  Ngày Dương

  4

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  7

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hoàng đạo

  Việc nên làm : Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là an táng, xây sửa mộ phần, trổ cửa, tháo nước, chặt…

  Việc nên tránh: Rất Kỵ xuất hành đường thuyền.

   Xem ngày 4/8/2022

  Ngày Dương

  5

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  8

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hắc đạo

  Việc nên làm : Xuất hành bằng đường thủy, cắt may quần áo.

  Việc nên tránh: Khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại, Kỵ nhất là xây cất nhà cửa, dựng trại chăn nuôi,…

   Xem ngày 5/8/2022

  Ngày Dương

  7

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  10

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hoàng đạo

  Việc nên làm : Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất…

  Việc nên tránh: Kỵ đóng giường, kê lót giường, xuất hành đi thuyền.

   Xem ngày 7/8/2022

  Ngày Dương

  8

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  11

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hoàng đạo

  Việc nên làm : Không tốt cho bất cứ việc gì đặc biệt là tạo tác.

  Việc nên tránh: Đại Kỵ xây cất, cưới hỏi, chôn cất, đóng giường, lót giường, kiện tụng.

   Xem ngày 8/8/2022

  Ngày Dương

  9

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  12

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hắc đạo

  Việc nên làm : Khởi công trăm việc đều tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới hỏi, an táng, trổ cửa, tháo nước,…

  Việc nên tránh: Sao Thất Đại Kiết không có việc chi phải cữ.

   Xem ngày 9/8/2022

  Ngày Dương

  11

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  14

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hắc đạo

  Việc nên làm : Khởi tạo dựng nhà cửa, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.

  Việc nên tránh: Kỵ chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng…

   Xem ngày 11/8/2022

  Ngày Dương

  16

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  19

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hoàng đạo

  Việc nên làm :

  Việc nên tránh:

   Xem ngày 16/8/2022

  Ngày Dương

  19

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  22

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hoàng đạo

  Việc nên làm : Tốt cho các công việc như an táng, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

  Việc nên tránh: Khởi tạo việc chi cũng hại nhất là xây cất nhà, cưới hỏi, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào…

   Xem ngày 19/8/2022

  Ngày Dương

  20

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  23

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hoàng đạo

  Việc nên làm : Không có việc chi hạp với Sao Liễu.

  Việc nên tránh: Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo…

   Xem ngày 20/8/2022

  Ngày Dương

  21

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  24

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hắc đạo

  Việc nên làm : Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương, dào giếng,…

  Việc nên tránh: Kỵ chôn cất, tu bổ phần mộ, làm sanh phần, đóng thọ đường.

   Xem ngày 21/8/2022

  Ngày Dương

  23

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  26

  Tháng 7

  2022

  Ngày : Hắc đạo

  Việc nên làm : Ngày có sao Dực không tốt cho việc gì

  Việc nên tránh: Kỵ chôn cất, cưới hỏi, xây cất nhà cửa, đặt táng kê gác, gác đòn dông, trổ cửa gắn cửa,…

   Xem ngày 23/8/2022

  Ngày Dương

  29

  Tháng 8

  2022

  Ngày Âm

  3

  Tháng 8

  2022

  Ngày : Hoàng đạo

  Việc nên làm : Không tốt cho bất cứ việc gì đặc biệt là tạo tác.

  Việc nên tránh: Đại Kỵ xây cất, cưới hỏi, chôn cất, đóng giường, lót giường, kiện tụng.

   Xem ngày 29/8/2022

  Đặt câu hỏi tại đây

  Trong trường hợp quý bạn có thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia hỗ trợ nhanh nhất!

  • Đã có tài khoản Chưa có tài khoản
   ngày tốt xấu với các mục đích công việc khác