CHUYÊN MỤC HOT

 • imgTrọn bộ TỬ VI NĂM 2019 cho các tuổi từ 1947 đến 2006
 •  Nam   Nữ
 • imgTử vi tuần mới từ ngày 18/1/2021 đến ngày 24/1/2021
 • Xem quẻ khổng minh

  GIEO QUẺ KHÔNG MINH - TINH HOA KHÔNG TỬ

   

  Gieo quẻ khổng minh là hình thức xin quẻ thánh ứng nghiệm nếu quý bạn thành tâm. Trước khi xem quẻ khổng minh, quý bạn cần gột rửa chân tay, trang phục chỉnh tề, thành tâm khấn nguyện để gieo quẻ khổng minh. Lộc thánh chỉ dành cho nhưng người tin tưởng và thành tâm, ngoài ra, ăn ngay ở lành, hành thiện tích đức hàng ngày thì mọi quẻ xăm đều được ứng linh, phước lành.

  Lưu ý: Bói quẻ khổng minh nói riêng và các quẻ thánh khác chỉ nên xin 1 lần/ngày. Với những nhu cầu khác quý bạn nên sử dụng các phương pháp xin quẻ khác tại “Xin xăm gieo quẻ thánh” tại Tuvituongso.com.vn.

  Gieo quẻ đoán số Gieo quẻ đoán số Gieo quẻ đoán số