CHUYÊN MỤC HOT

 • imgTrọn bộ TỬ VI NĂM 2019 cho các tuổi từ 1947 đến 2006
 •  Nam   Nữ
 • imgTử vi tuần mới từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
 • Xem quẻ tế công

  XIN QUẺ TẾ CÔNG - THỈNH LỘC TẾ CÔNG

   

  Xin quẻ Tế Công là hình thức xin quẻ thánh ứng nghiệm nếu quý bạn thành tâm. Trước khi xin quẻ Tế Công, quý bạn cần gột rửa chân tay, trang phục chỉnh tề, thành tâm khấn nguyện để xin quẻ Tế Công. Lộc thánh chỉ dành cho nhưng người tin tưởng và thành tâm, ngoài ra, ăn ngay ở lành, hành thiện tích đức hàng ngày thì mọi quẻ xăm đều được ứng linh, phước lành.

  Lưu ý: Xin quẻ Tế Công nói riêng và các quẻ thánh khác chỉ nên xin 1 lần/ngày. Với những nhu cầu khác quý bạn nên sử dụng các phương pháp xin quẻ khác tại “Xin xăm gieo quẻ thánh” tại Tuvituongso.com.vn.

   

  Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ
  Trắng Xanh Lam Đỏ Vàng