Xem tuổi làm nhà

Cổ nhân thường nói: "Cưới vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông", xem tuổi đàn ông tức là dùng tuổi đàn ông để chọn tuổi xây nhà, vậy làm sao để Xem Tuổi Làm Nhà? Xem tuổi làm nhà thì dựa trên những yếu tố nào?

Xem tuổi xây nhà chính là dựa vào ngày tháng năm sinh để tính tuổi của quý bạn trong năm dự định xây nhà. Tuổi năm đó phải không phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu thì với tốt để xây dựng nhà cửa, gia chủ làm việc gì cũng tốt, thuận lợi, suôn sẻ, ngược lại nếu phạm phải 1 trong 3 hạn trên mà vẫn xây nhà, thì gia chủ có thể gặp nhiều điều bất lợi, đồng thời làm giảm đi sự tốt đẹp, cát trạch của ngôi nhà.

Trong trường hợp, khi quý bạn xem tuổi làm nhà năm 2024, nếu có lời khuyên không nên làm nhà trong năm này, thì quý bạn có thể mượn một tuổi khác để làm nhà và công việc vẫn sẽ được tiến hành bình thường.

Xem tuổi làm nhà bằng cách nhập đầy đủ các thông tin sau

Qúy bạn vui lòng nhập ngày tháng năm sinh dương lịch, trong trường hợp quý bạn không nhớ năm sinh dương lịch vui lòng sử dụng công cụ đổi ngày âm sang ngày dương

Đặt câu hỏi tại đây

Trong trường hợp quý bạn có thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia hỗ trợ nhanh nhất!

  • Đã có tài khoản Chưa có tài khoản