Xem quẻ khổng minh

GIEO QUẺ KHÔNG MINH - TINH HOA KHÔNG TỬ

 

Gieo quẻ khổng minh là hình thức xin quẻ thánh ứng nghiệm nếu quý bạn thành tâm. Trước khi xem quẻ khổng minh, quý bạn cần gột rửa chân tay, trang phục chỉnh tề, thành tâm khấn nguyện để gieo quẻ khổng minh. Lộc thánh chỉ dành cho nhưng người tin tưởng và thành tâm, ngoài ra, ăn ngay ở lành, hành thiện tích đức hàng ngày thì mọi quẻ xăm đều được ứng linh, phước lành.

Lưu ý: Bói quẻ khổng minh nói riêng và các quẻ thánh khác chỉ nên xin 1 lần/ngày. Với những nhu cầu khác quý bạn nên sử dụng các phương pháp xin quẻ khác tại “Xin xăm gieo quẻ thánh” tại Tuvituongso.com.vn.

Gieo quẻ đoán số Gieo quẻ đoán số Gieo quẻ đoán số