Xin xăm bà chúa xứ

XIN XĂM BÀ CHÚA XỨ - XIN LỘC BÀ CHÚA XỨ

 

Xin xăm bà Chúa Xứ là hình thức xin quẻ thánh ứng nghiệm nếu quý bạn thành tâm. Trước khi xin xăm bà Chúa Xứ, quý bạn cần gột rửa chân tay, trang phục chỉnh tề, thành tâm khấn nguyện để xin xăm bà Chúa Xứ. Lộc thánh chỉ dành cho nhưng người tin tưởng và thành tâm, ngoài ra, ăn ngay ở lành, hành thiện tích đức hàng ngày thì mọi quẻ xăm đều được ứng linh, phước lành.

Lưu ý: Xin xăm bà Chúa Xứ nói riêng và các quẻ thánh khác chỉ nên xin 1 lần/ngày. Với những nhu cầu khác quý bạn nên sử dụng các phương pháp xin quẻ khác tại “Xin xăm gieo quẻ thánh” tại Tuvituongso.com.vn.