Xem hạn theo năm

Cách xác định hạn trong đời người

 

Các hạn theo năm cho cả nam và nữ có tính chất tương đối giống nhau nhưng cách tính sao hạn năm cho nam nữ lại có sự khác nhau rõ rệt.

- Khi tính sao hạn cho nam: Nam khởi Huỳnh Tuyền tại Khảm, Nam đếm thuận
- Khi tính sao hạn cho nữ: Nữ khởi Toán Tận tại Ly, nữ đếm nghịch.
Đại, tiểu số đều liên kết với thứ tự 8 hạn như sau: Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương.

 

Nhập thông tin theo yêu cầu
 Nam   Nữ