Xem tử vi hàng tháng

Xem tử vi tháng 7 2024 của bạn được phân tích từ tử vi năm 2024, tuy nhiên tử vi 7 năm 2024 của bạn sẽ chi tiết hơn về mọi phương diện cuộc sống. Tử vi tháng 7 cung cấp đầy đủ tử vi chi tiết từng ngày trong tháng, việc nên và không nên làm trong từng ngày cụ thể.

 

Khi xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp cũng như xem tử vi tháng 7 2024 của bạn cần lưu ý:

 

  • Bước 1: Chọn chính xác năm sinh (dương lịch)
  • Bước 2: Chọn tháng muốn xem (dương lịch)

Nhập thông tin theo yêu cầu dưới đây

Những ngày tốt trong tháng 7

Thứ hai
1
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Không tốt cho bất cứ việc gì đặc biệt là tạo tác.

Xem tử vi 1/7/2024
Thứ ba
2
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Mọi việc đều tốt nhất là khởi tạo, chôn cất, cưới hỏi, xây dựng nhà cửa, trổ cửa, đào ao giếng, khai thông mương rạch, thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất.

Xem tử vi 2/7/2024
Thứ tư
3
7
2024
Ngày: Bình thường

việc nên làm: Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, tháo nước, đào kinh, khai thông mương rảnh.

Xem tử vi 3/7/2024
Thứ năm
4
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là an táng, xây sửa mộ phần, trổ cửa, tháo nước, chặt cỏ phá đất, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh, cưới hỏi

Xem tử vi 4/7/2024
Thứ sáu
5
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Xuất hành bằng đường thủy, cắt may quần áo.

Xem tử vi 5/7/2024
Thứ bảy
6
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Tốt kết màn, cắt may quần áo.

Xem tử vi 6/7/2024
Chủ nhật
7
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, tháo nước, đào kinh, khai thông mương rảnh.

Xem tử vi 7/7/2024
Thứ hai
8
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Không tốt cho bất cứ việc gì đặc biệt là tạo tác.

Xem tử vi 8/7/2024
Thứ ba
9
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Khởi công trăm việc đều tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới hỏi, an táng, trổ cửa, tháo nước, xuất hành đi thuyền và các việc thủy lợi, chặt cỏ phá đất.

Xem tử vi 9/7/2024
Thứ tư
10
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt nhất là xây dựng nhà cửa, cưới hỏi, an táng, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương mở cửa hàng, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.

Xem tử vi 10/7/2024
Thứ năm
11
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Khởi tạo dựng nhà cửa, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.

Xem tử vi 11/7/2024
Thứ sáu
12
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Khởi công mọi việc đều tốt, tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới hỏi, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các vụ thủy lợi, cắt áo.

Xem tử vi 12/7/2024
Thứ bảy
13
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Mọi việc đều tốt nhất là khởi tạo, chôn cất, cưới hỏi, xây dựng nhà cửa, trổ cửa, đào ao giếng, khai thông mương rạch, thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất.

Xem tử vi 13/7/2024
Chủ nhật
14
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Xây dựng, tạo tác.

Xem tử vi 14/7/2024
Thứ hai
15
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt nhất là chôn cất, cưới hỏi, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

Xem tử vi 15/7/2024
Thứ ba
16
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm:

Xem tử vi 16/7/2024
Thứ tư
17
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào kênh mương.

Xem tử vi 17/7/2024
Thứ năm
18
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương, dào giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Xem tử vi 18/7/2024
Thứ sáu
19
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Tốt cho các công việc như an táng, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Xem tử vi 19/7/2024
Thứ bảy
20
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Không có việc chi hạp với Sao Liễu.

Xem tử vi 20/7/2024
Chủ nhật
21
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương, dào giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Xem tử vi 21/7/2024
Thứ hai
22
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới hỏi, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thuỷ lợi.

Xem tử vi 22/7/2024
Thứ ba
23
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Ngày có sao Dực không tốt cho việc gì

Xem tử vi 23/7/2024
Thứ tư
24
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm:

Xem tử vi 24/7/2024
Thứ năm
25
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Đỗ đạt, hôn nhân thành tựu. + Ngoại lệ:

Xem tử vi 25/7/2024
Thứ sáu
26
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Cắt may áo màn sẽ có lộc ăn.

Xem tử vi 26/7/2024
Thứ bảy
27
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Sao Đê Đại Hung, ngày có sao đê chủ sự không có việc gì tốt.

Xem tử vi 27/7/2024
Chủ nhật
28
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Tốt khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, đặc biệt là xây dựng nhà cửa, chôn cất, cưới hỏi, xuất hành đi thuyền, chặt cỏ phá đất, cắt may áo.

Xem tử vi 28/7/2024
Thứ hai
29
7
2024
Ngày: Xấu

việc nên làm: Không tốt cho bất cứ việc gì đặc biệt là tạo tác.

Xem tử vi 29/7/2024
Thứ ba
30
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Mọi việc đều tốt nhất là khởi tạo, chôn cất, cưới hỏi, xây dựng nhà cửa, trổ cửa, đào ao giếng, khai thông mương rạch, thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất.

Xem tử vi 30/7/2024
Thứ tư
31
7
2024
Ngày: Tốt

việc nên làm: Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, tháo nước, đào kinh, khai thông mương rảnh.

Xem tử vi 31/7/2024