CHUYÊN MỤC HOT

 • imgTrọn bộ TỬ VI NĂM 2019 cho các tuổi từ 1947 đến 2006
 •  Nam   Nữ
 • imgTử vi tuần mới từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022
 • Xem hạn theo năm

  Cách xác định hạn trong đời người

   

  Các hạn theo năm cho cả nam và nữ có tính chất tương đối giống nhau nhưng cách tính sao hạn năm cho nam nữ lại có sự khác nhau rõ rệt.

  - Khi tính sao hạn cho nam: Nam khởi Huỳnh Tuyền tại Khảm, Nam đếm thuận
  - Khi tính sao hạn cho nữ: Nữ khởi Toán Tận tại Ly, nữ đếm nghịch.
  Đại, tiểu số đều liên kết với thứ tự 8 hạn như sau: Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương.

   

  Nhập thông tin theo yêu cầu
   Nam   Nữ